Bestyrelsen

Bestyrelsen på Skibhus Friskole består af forældre med børn på skolen og alle kan stille op.

Bestyrelsens medlemmer 2019 / 2020

Anita Gylling Pedersen – suppleant

Karla Douw – suppleant

Claus Cederberg – forældrerepræsentant

Kiara Ulisse Rasmussen – forældrerepræsentant

Lars Bjerregaard – forældrerepræsentant

Martin Vinther Olesen – kasserer, skolekredsen

Stine Mailand Ghodbane – forældrerepræsentant

Michael Ørbæk Rasmussen – formand, forældrerepræsentant