Menu Luk

På siden her finder du / I vores indmeldelsesblanket. Den kan downloades herunder. Hvis beslutningen ikke er taget endnu, så er I naturligvis altid velkomne til at besøge os.

Telefonnummer og email står nederst på siden, ligesom i kan kontakte os via “Kontakt” siden.

Her kan du downloade vores indmeldelsesblanket

Opskrivning til Forårs SFO

Det er en god idé at skrive dit barn op i god tid!
Indmeldelse til forårs SFO foretages som udgangspunkt efter først-til-mølleprincippet. Dog har børn der har ældre søskende på skolen fortrinsret, da vi har søskendegaranti.
Ved indmeldelse betales et administrationsgebyr på kr. 500,-.
Er alle pladser optaget er der mulighed for at skrive dit barn på venteliste.
Skolen oplyser ikke den eksakte ventelisteplacering, idet der er flere kriterier, der gør sig gældende for den enkelte elevs mulighed for optagelse.