Menu Luk

Skolepenge:

Skolepenge kr. 1.565,00 Der ydes søskenderabat: 25% for 2. barn og 50% for 3. barn.
Obligatorisk lejrskoleKr. 100,00
Forårs SFOkr. 2.200,00

SFO

Man kan mixe modulerne efter behov.

Skolefritidsordninger: SFO (0. til 3. kl. trin)

Morgen-SFOkr. 337,00 – Tidsrum: 07:00 – 8:15
Eftermiddags-SFOkr. 1.250,00 – Tidsrum: 12:00 – 17:00

Skolepenge betales for 12 måneder pr. skoleår. Dvs. at juli måned er sidste betalingsmåned i skoleåret også for de elever, der går ud efter 8. eller 9. klasse.

Skolepenge + lejr udgør for 0. – 9. klasse 19.980 kr. årligt.

SFO betales for 12 måneder pr. skoleår. Dvs. at juli måned er sidste betalingsmåned i skoleåret også for de elever, der går ud efter 3. klasse.

SFO udgør for 0. – 3. klasse, morgen-SFO – 4.044 kr. årligt, Eftermiddags-SFO – 15.000 kr. årligt.

Barnets forældremyndighedsindehaver(e) hæfter for betaling af skolepenge / SFO.

Betaling af skolepenge SKAL ske via PBS.

Betaling af skolepenge + SFO skal ske via PBS, som du / I skal tilmelde, enten via netbank (ved modtagelse af girokort) eller via nedenstående link:

Betalingsservice – Link

PBS. Nr.5219043
Deb. gr. nr.00001
Kundenr.Står på girokort

Betaling: Forud inden den 1. i måneden via PBS.

Hvis der ikke betales via PBS opkræves et månedligt faktureringsgebyr på 75,00 kr.

  1. Rykkergebyr: 100 kr.
  2. Rykkergebyr: 100 kr. Herefter overgår man til inkasso uden yderligere varsel.

Frist for udmeldelse: En måneds varsel / løbende måned + en måned. Udmeldelse skal ske skriftligt. Da betaling er beregnet og fordelt over hele skoleåret, kan udmeldelse ikke ske til udgangen af juni.

Deltagelse i de af skolen arrangerede ture er obligatoriske, da disse anses som et led i undervisningen.